Europski parlament usvojio novi energetski paket zakona

Glasovanjem u utorak o potvrđivanju sporazuma koji je postignut u trijalogu između Europske komisije, Vijeća i Europskog parlamenta, Europski parlament usvojio je tri zakonodavna akta – Uredbu o upravljanju energetskom unijom, Direktivu o energetskoj učinkovitosti i Direktivu o promicanju obnovljivih izvora energije.

Novi zakonodavni paket postavlja zahtjevne ciljeve pred države članice s obzirom na to da indikativni cilj, a koji podupire EU politiku „Energetske učinkovitosti na prvom mjestu“, nameće obvezu dostizanja najmanje 32,5% energetske učinkovitosti na EU razini do 2030. godine. Kako bi se ostvario ovaj cilj, države članice moraju postići nove uštede počevši od 1. siječnja 2021. pa do 31. prosinca 2030. i to od 0,8% godišnje krajnje potrošnje energije prema prosjeku za zadnje tri godine prije 1. siječnja 2019.

Pored navedenog, Direktivom o promicanju obnovljive energije zadan je cilj dostizanja 32% udjela obnovljive energije u bruto finalnoj potrošnji energije do 2030. godine, a kako bi se podržala energetska tranzicija prema obnovljivim izvorima energije, koja podupire održavanje konkurentnosti i gospodarski rast EU, uspostavljen je i cilj od 14% udjela biogoriva u transportnom sektoru s uključivanjem prve generacije biogoriva te obveza udjela naprednih biogoriva od 3,5% do 2030. godine. Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, Uredba o upravljanu energetskom unijom objedinjuje sve ciljeve i doprinose država članica putem nacionalnih energetskih i klimatskih planova pomoću kojih će se bolje planirati energetski razvoj država članica i cijele Unije.

Također, Uredbom se ojačava regionalna suradnja kroz Energetsku zajednicu te se osigurava praćenje napretka postignutog na razini država članica prema zajedničkom ostvarenju obvezujućih ciljeva EU za obnovljive izvore energije i za energetsku učinkovitost, te 15% interkonekcijskog cilja (cilja povezivanja energetskih mreža među državama članicama) kako bi se smanjila ovisnost o uvozu, jednom dobavljaču ili povećao broj dobavnih pravaca energenata u različitim državama članicama.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.