Europski parlament usvojio nova pravila za područje energetike

Europski parlament i Vijeće EU-a usvoji su nova pravila s ciljem povećanja transparentnosti i usklađenosti zakona u području energetike između država članica Europske unije i država izvan Europske unije.

Države su dužne podnositi izvješća Europskoj komisiji, koja ih zatim provjerava i utvrđuje jesu li u skladu s potpisanim pravilima. Kako bi se izbjeglo eventualno nepoštivanje pravila, Parlament i Komisija odlučili su da zemlje koje nisu članice EU, a nalaze se u sektoru plina i nafte, moraju prije potpisivanje međudržavnog ugovora

Komisiji dostaviti izvješće kako bi se na vrijeme ustanovilo stanje pojedine države i hoće li moći zadovoljiti postavljena pravila.

Nova pravila su u skladu s Europskom energetskom strategijom i vode se ciljem kako osigurati sigurnost opskrbe i uspješan prijelaz na čistu energiju s promicanjem ulaganja, rasta i radnih mjesta.

Za više informacija možete posjetiti sljedeću poveznicu.

Preuzeto s portala europski-fondovi.eu.