Europska komisija predstavila strategiju za financijski sustav potpore EU-ovom planu za mjere u području klime i održivog razvoja

Naš se planet sve više suočava s nepredvidivim posljedicama klimatskih promjena i iscrpljivanjem resursa, zbog čega su potrebne hitne mjere za prilagodbu na održiviji model. Potrebno je oko 180 milijardi EUR dodatnih ulaganja godišnje kako bi se ostvarili ciljevi EU-a za 2030. koji su dogovoreni u Parizu, uključujući smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40%.

To je ponukalo Komisiju da na temelju preporuka stručne skupine na visokoj razini za održivo financiranje (HLEG) iznese plan za povećanje uloge financiranja u postizanju uspješnog gospodarstva koje ujedno ostvaruje ekološke i socijalne ciljeve.

Navedeni akcijski plan za održivo financiranje dio je napora koji se u okviru unije tržišta kapitala ulažu u povezivanje financiranja s konkretnim potrebama europskoga gospodarstva u korist planeta i našeg društva. To je i jedan od ključnih koraka prema provedbi povijesnog Pariškog sporazuma EU-ova Programa održivog razvoja.

Ključne značajke akcijskog plana

Prije godinu dana Komisija je imenovala stručnu skupinu na visokoj razini za održivo financiranje koja je trebala izraditi sveobuhvatan niz preporuka financijskom sektoru za potporu prijelaza na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika. Na temelju njihovog konačnog izvješća Komisija je predložila strategiju EU-a za održivo financiranje kojom se utvrđuje plan daljnjeg rada i budućih mjera koje obuhvaćaju sve relevantne dionike u financijskom sustavu. To uključuje:

  • Dogovor o zajedničkom jeziku za održivo financiranje, tj. jedinstvenom klasifikacijskom sustavu EU-a – ili taksonomiji – za održive aktivnosti kako bi se utvrdilo što je održivo te u kojim područjima održivo ulaganje može imati najveći učinak.
  • Stvaranje oznaka EU-a za zelene financijske proizvode na temelju klasifikacijskog sustava EU-a: to će ulagačima omogućiti da jednostavno utvrde ulaganja koja su u skladu sa zelenim mjerilima te mjerilima niskih emisija ugljika.
  • Pojašnjenje obveza upravitelja imovinom i institucionalnih ulagača kako bi se u postupku ulaganja u obzir uzela održivost te postrožili povezani zahtjevi za objavljivanje.
  • Zahtijevanje od osiguravajućih i investicijskih društva da klijente savjetuju na temelju njihovih preferencija u pogledu održivosti.
  • Uključivanje održivosti u bonitetne zahtjeve: banke i osiguravajuća društva važan su izvor vanjskog financiranja za europsko gospodarstvo. Komisija će istražiti mogućnost izmjena kapitalnih zahtjeva za banke (tzv. zeleni pomoćni faktor) u pogledu održivih ulaganja, kada je to opravdano sa stajališta rizika, te uz osiguravanje financijske stabilnosti.
  • Povećanje transparentnosti u korporativnom izvješćivanju: predlažemo reviziju smjernica u vezi s nefinancijskim informacijama kako bi ih se dodatno uskladilo s preporukama radne skupine Odbora za financijsku stabilnost o objavi financijskih informacija povezanih s klimatskim promjenama (TCFD).

Članak preuzet sa službenih stranica Europske komisije.