Europska komisija pokreće javne konzultacije o predloženom popisu projekata od zajedničkog interesa za energetsku infrastrukturu

Konzultacije su najavljene s ciljem filtriranja potencijalnih projekata koji predstavljaju zajedničke interese (PCI) Europske komisije, a njihov početak najavljen je za 12 tjedana (lipanj 2017. godine). Da bi projekt dobio status PCI, mora imati zadovoljene elemente za postizanje ciljeva energetske politike EU-a, a to su pristupačnost, sigurnost i održivost projekta.

Pravilnikom o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu određeno je da se popis PCI projekata ažurira svake dvije godine. Prva lista usvojena je u listopadu 2013. godine, druga u studenom  2015. godine, dok će treća očekuje do kraja 2017. godine.

Upravo s ciljem usvajanja nove liste, održat će se javna rasprava koja je veoma važan dio procesa selekcije. Javna rasprava traži od ispitanika da daju svoje mišljenje o projektima, zadovoljavaju li potrebne uvjete i na koji način je to značajno za Europsku uniju.

Više informacija o samim konzultacijama možete naći na sljedećoj poveznici.

Preuzeto s portala europski-fondovi.eu.