EU prihvatila francusku shemu za razvoj obnovljivaca

Europska unija prošli je tjedan prihvatila francuski plan za razvoj oko 17 GW obnovljivih izvora iz kopnenih vjetroelektrana, fotonapona i proizvodnjom plina iz kanalizacijskog mulja. Kopnene vjetroelektrane zahtijevat će ulaganja od milijardu eura godišnje i osigurat će 15 GW novih kapaciteta u narednih 10 godina.

Uglavnom je riječ o malim projektima koji će biti poticani premijom na tržišnu cijenu, a operatori elektrana trebali bi imati ne više od šest vjetroturbina maksimalne snage 3 MW. Shema za poticanje fotonapona podrazumijeva gradnju FN sustava snage manje od 100 kW na krovovima. Ta postrojenja dobivat će feed-in naknadu duže od 20 godina a premija na tržišnu cijenu će se mijenjati ovisno o veličini elektrane i poslovnom modelu, odnosno da li se struja šalje u sustav ili se dio troši.

Kroz ovu shemu očekuje se gradnja 2,1 GW kapaciteta. Treći sustav poticanja osmišljen je za proizvodnju plina iz kanalizacijskog mulja, a riječ je o ukupno 160 MW snage uglavnom iz postrojenja manjih od 1 MW. Shema će biti otvorena i za veće projekte ali vjerojatnije je da će se potpore davati manjima. Postrojenja snage veće od 500 kW dobivat će premiju na tržišnu cijenu 20 godina, dok će snažnija postrojenja dobivati feed-in duže od 20 godina, objavio je EMP.

Preuzeto s portala energetika-net.com.