Energetska obnova obiteljskih kuća

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine  (Narodne novine broj 43/14), kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost.

U 2015. godini su donesene i izmjene Programa (Narodne novine broj 36/15), kojima se omogućila prijava svim građanima Republike Hrvatske i to izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, izmijenjena je i definicija obiteljske kuće te je pojednostavljena procedura prijave za poticaj.  U 2016. godini je program sufinanciranja dodatno prilagođen, zbog korištenja sredstava europskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naime, kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa, sredstva se trebaju povlačiti iz Europskih fondova, zbog čega je nužna dodatna prilagodba uvjeta sufinanciranja.

Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna eura, od čega je cca 30 milijuna namijenjeno obnovi obiteljskih kuća.

Dana 2. kolovoza 2018. godine stupila je na snagu UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, objavljena u Službenom listu Europske unije. Člankom 272. predmetne Uredbe mijenja se članak 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 na način da fizička osoba može biti korisnikom bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj čime je ispunjen jedan od preduvjeta za pripremu Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Međutim, prije pokretanja Poziva potrebno je sagledati i šire aspekte te je prilikom planiranja potrebno osigurati i kontinuitet Poziva. Također, prije objave samog poziva građanima, ovo Ministarstvo dužno je provesti i javno savjetovanje o dokumentaciji poziva putem portala esavjetovanja te se tom prilikom možete uključiti u javno savjetovanje i dati svoje komentare.

Preuzeto sa službene stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.