Električna energija iz kanalizacije

Grad Beč je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestio da će gradski pročistač otpadnih voda uskoro podmirivati sve svoje potrebe za energijom iz vlasitih izvora i da svjetski stručnjaci već pokazuju zanimanje za takvo rješenje. Do sada je potrošnja električne energije za rad pročistača iznosila čak 1% ukupne potrošnje u Beču, a sam je pročistač po veličini treći u Europi. Umjesto toga, sada bi se otpadni mulj koji se izdvaja iz otpadnih voda (koje u pročistač pristižu u količini 6400 l/s) iskorištavati za proizvodnju bioplina i potom električne energije. U skladu s time, izgradit će se čest spremnika za mulj visine 30 m i volumena 75 000 m3.

Rješenje za energetsko iskorištavanje mulja razradili su stručnjaci Tehničkog sveučilišta u Beču (TUW), a projekt je gradska uprava odobrila još 2012. godine. Tako će se mulj koji nastaje u količinama 2 mil. m3 godišnje u spremnicima u anaerobnom bakterijskom procesu najprije pretvarati u bioplin koji će se zatim uvoditi u plinsku elektranu. Kruti ostatak mulja će se spaljivati, a toplinska energija koja će se u elektrani proizvoditi zajedno s toplinskom energijom iskorištavat će se za potrebe zagrijavanja vode za proces. Pri tome bi se i emisije ekvivalenta ugljičnog dioksida trebale smanjiti za oko 40 000 t godišnje. Troškovi izgradnje sustava za iskorištavanje energije iz otpadnih voda procjenjuju se na 250 mil. eura.

Preuzeto s portala energetika-net.com.