Prikupljanje energije iz kiše, tuče i snijega

Mladi četrnaestogodišnji Kanađanin, Raymond Wang, polaznik osmog razreda kao finalist “Google-ovog sajma znanosti” u 2012. godini predstavio je svoj projekt “Weather Harvester”. Ideja ovog projekta jest iskorištavanje kinetičke i potencijalne energije padalina i vjetra za proizvodnju električne energije. Princip rada i detaljnija objašnjenja pogledajte koristeći donju poveznicu.

Raymond Wang (age 14): Harvesting energy from rain, hail and snow