Dunav ima veliki potencijal za “zelenu” energiju

U Zagrebu je 18. siječnja 2018. godine održana radionica o potencijalu Dunavske regije za iskorištenje “zelene” energije s obzirom na veliku količinu biomase dostupnu uz cijeli riječni tok. S ciljem povećanja energetske učinkovitosti u Dunavskoj regiji prikazano je nekoliko projekata koji se provode u okviru programa Interreg Danube 2014.-2020. Tako je prikazan projekt Energy Barge pokrenut u skladu s ciljem Europske Strategije za Dunavsku regiju o povećanju prijevoza tereta Dunavom za 20% do 2020. godine. Cilj navedenog projekta, koji traje dvije i pol godine, je povezati ključne dionike iz čitavog vrijednosnog lanca, tvrtke koje se bave biomasom i luke na Dunavu, te relevantne javne ustanove i političke aktere.

Kako je na radionici je naglašena neophodnost međunarodnog prijenosa znanja i poboljšane suradnje među ključnim dionicima iz područja bioenergije jer se time potiče razvoj novih energetskih mreža baziranih na adekvatnoj infrastrukturi transporta i distribucije prikazan je i projekt Made in Danube za međunarodnu suradnju u preobrazbi znanja u tržišne proizvode i usluge koji su od značaja za održivost društva u  Dunavskoj regiji u vrijednosti od 1,9 mil. EUR.

Isto tako,  govorilo se i o projektu 3Smart s budžetom od 3,8 mil EUR čiji je cilj integracija mjera za povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora kako bi se omogućio optimalan rad zgrada kao jedne cjeline. U konačnici, predstavljen je i projekt Dunube-INCO.NET koji nastoji prevladati prepreke koje ometaju društveni i gospodarski razvoj zemalja kroz koje prolazi Dunav podupiranjem političkog dijaloga, stvaranjem mreža i pružanjem analiza i podrške aktivnostima u istraživanju i razvoju.