Donesena dva važna elektroenergetska propisa

U skladu s Odlukom, utvrđene su tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 158/2013), za energetski subjekt HEP Elektra (novi opskrbljivač električnom energijom, nastao razdvajanjem HEP Operatora distribucijskog sustava) za razdoblje 1.7. – 31.7.2017. godine. One su pri tome iskazane za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe i nakon njih i to za radnu energiju na visokom, srednjem i niskom naponu (u četiri tarifna modela: plavi, bijeli, crveni i žuti – za javnu rasvjetu). Odluka stupa na snagu 1.7.2017. godine.

S druge strane, ranije spomenutom Metodologijom propisuje se način utvrđivanja naknade za priključenje građevine novog korisnika mreže na prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage postojećeg korisnika mreže. Kako se ističe, naknadu za priključenje dužan je platiti novi korisnik mreže, koji može biti novi krajnji kupac i/ili novi proizvođač, operatoru prijenosnog sustava i/ili operatoru distribucijskog sustava za priključenje na elektroenergetsku mrežu te postojeći korisnik mreže koji može biti postojeći krajnji kupac i/ili postojeći proizvođač, za povećanje priključne snage. Metodologija stupa na snagu 1.1.2018. godine i tada prestaje važiti Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 28/2006).

Preuzeto s portala energetika-net.com.