Do mikrosolara lakše, ali nepoznato je hoće li biti isplativi

HEP ODS donio je Pravila priključenja na distribucijsku mrežu. Taj propis bitan je za provedbu lakšeg priključenja mikrosolara, što je i namjera Vladine Uredbe o izdavanju energetske suglasnosti i utvrđivanja uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu iz siječnja ove godine. Ključno pitanje nije tek hoće li ugradnja fotonapona biti jednostavnija i brža već i hoće li se građanima isplatiti ta investicija i kada, a taj odgovor, čini se, iz ovih Pravila neće dobiti.

Od najvećeg interesa javnosti je postupak priključenja kategorije “kućanstva s vlastitom proizvodnjom” na istu instalaciju do iznosa priključne snage u postojećoj elektroenergetskoj suglasnosti. Takvo kućanstvo prema Pravilima podnosi ODS-u zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja, što je ujedno i zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže. HEP ODS ima 15 dana za provjeru mogućnosti priključenja i izdaje obavijest u kojima stoje uvjeti priključenja, odnosno razlog zašto priključak nije moguć. Ako je odgovor pozitivan, tražitelju se šalje prijedlog novog ugovora o korištenju mreže i ponudu za opremanje obračunskog mjernog mjesta. Kada podnositelj plati taj trošak traži od ODS-a zahtjev za promjenu statusa korisnika mreže na koji ODS treba odgovoriti u roku od 15 dana davanjem potvrde o promjeni statusa i potvrde za trajni pogon. Pod tehničkom dokumentacijom potrebnom za male solare podrazumijeva se glavni projekt i certifikat za ugrađenu opremu elektrane.

Iz ovog propisa nije moguće utvrdititi kako se spaja takvo malo obračunsko mjerno mjesto, odnosno hoće li HEP ODS umjesto postojećeg ugrađivati dvosmjerno brojilo ili će trebati dva brojila. Odnosno, hoće li mikrosolari za vlastitu potrošnju poput FN elektrana u sustavu poticaja svoj višak u mrežu predavati po cijeni od 27 do 29 lipa po kWh, dok će iz mreže struju kupovati po višoj cijeni, što je nepravedno jer solari mrežu svojim viškom “hrane” u periodu kad je potrošnja najveća. U slučaju da neće biti dvosmjernog brojila upitno je hoće li se građanima uopće isplatiti investicija u mikrosolare u manje od 10 godina, što je proklamirani cilj Ministarstva energetike i zaštite okoliša. Po nekim grubim izračunima sa 60% vlastite potrošnje i 40% predane električne energije u mrežu po aktualnoj otkupnoj cijeni i cijenama električne energije investicija u mikrosolare će se isplatiti za 20-ak godina u glavnini Hrvatske. Prema Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom HEP ODS će napredna brojila koja omogućavaju neto mjerenje svim kućanstvima morati ugraditi tek do 2030. Također, nejasno je zbog čega se država odlučila na poseban status isključivo kućanstava s vlastitom proizvodnjom, odnosno zbog čega mali poduzetnik s malom zakupljenom snagom mora ići po kompliciranoj proceduri ishodovanja dokumentacije od ODS-a, iako želi ugraditi fotonapon do svoje zakupljene snage.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.