Certificiranje radnika u energetskoj obnovi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je ‘Nacrt Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu‘ koji se nalazi na javnom savjetovanju do 22. ožujka 2017. Pravilnikom se propisuje sustav izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Pravilnik između ostaloga propisuje i uvjete i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost, stručnu spremu i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe, sadržaj i način provođenja programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje, Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitsot te Registar nositelja programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika.

Preuzeto s portala energetika-net.com.