97 milijuna kuna za projekte EE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira tijekom ove godine s 97 milijuna kuna sufinancirati projekte energetske učinkovitosti u zgradarstvu, a dio tog novca moći će dobiti i građani koji će se posredstvom jedinica lokalne samouprave ili upravitelja zgrada moći kandidirati za natječaje Fonda.

Sredstva će se, između ostalog, davati za obnovu fasada, toplinsku izolaciju, termoizolaciju krova, zamjenu stare stolarije te za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U Fondu očekuju raspisivanje natječaja početkom ožujka.

Cilj mjera energetske učinkovitosti je smanjenje ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini, čime se izravno utječe na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, te duži životni vijek zgrade, a doprinosi i zaštiti okoliša.

Fond je već tijekom prošle godine sufinancirao 141 projekt povećanja energetske učinkovitosti u stambenim i nestambenim zgradama čija je ukupna vrijednost iznosila 377 milijuna kuna.

Građani koji su podnosili prijave na natječaje županija, gradova ili općina na čijem se području nalazi obiteljska kuća morali su, između ostalog, dostaviti dokaz o prebivalištu i vlasništvu nad objektom, te posjedovati odgovarajući pravomoćni akt kojim je dopušteno građenje obiteljske kuće u kojoj se planira provedba projekta.

Od Fonda su dobili do 40 posto sredstava u odnosu na opravdane troškove ulaganja, ali ne više od 30.000 kuna po projektu, dok je najmanje 10 posto sredstava osigurala jedinica lokalne samouprave iz svojeg proračuna.

Upraviteljima više stambenih zgrada, koji su u ime suvlasnika podnosili ponudu, Fond je subvencionirao kamate na kredite do 800.000 kuna po projektu.

Novim Fondovim programom sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada taj će se iznos ove godine povećati, tako da će se davati do 40 posto opravdanih troškova, najviše do 1,4 milijuna kuna po projektu.

U sklopu sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu prošle godine je sredstvima Fonda obnovljeno 55 dječjih vrtića i škola čija izgradnja ne zadovoljava današnje standarde.

Fond će također nastaviti sa sufinanciranjem energetskog certificiranja. Očekuje se veliki interes budući da je tijekom prošle godine s 27,8 milijuna kuna sufinancirana izrada energetskih pregleda za 2226 javnih i stambenih zgrada, kao i da ove godine sve nekretnine koje se oglašavaju za prodaju moraju istaknuti energetski razred objekta.