slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana slot gacor slot gacor 2022 slot gacor slot gacor Donesen novi Pravilnik o tehničkom pregledu građevine - MENEA

Donesen novi Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, donio je Pravilnik o tehničkom pregledu građevine. Pravilnikom se propisuje način obavljanja tehničkog pregleda za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, u postupku izdavanja uporabne dozvole. Ovaj Pravilnik ne odnosi se na izdavanje uporabne dozvole za određene građevine iz članaka 182. do 191. Zakona o gradnji.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 46/18. od 18. svibnja 2018. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 108/04).