Donesen novi Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, donio je Pravilnik o tehničkom pregledu građevine. Pravilnikom se propisuje način obavljanja tehničkog pregleda za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, u postupku izdavanja uporabne dozvole. Ovaj Pravilnik ne odnosi se na izdavanje uporabne dozvole za određene građevine iz članaka 182. do 191. Zakona o gradnji.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 46/18. od 18. svibnja 2018. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 108/04).