Temeljem 46 Odluka o financiranju 105 milijuna kuna bespovratnih sredstava za energetsku obnovu javnih zgrada

Na Poziv Ministarstva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ zaprimljene su 448 prijave u iznosu od gotovo 814 milijuna kuna. U tijeku je postupak dodjele koji uključuje provjeru i ocjenjivanje projektnih prijedloga sukladno kriterijima odabira kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, a koji obavlja Odbor za odabir projekata u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), kao Posredničkom tijelu razine 2. Nakon završetka postupka i propisanih Izvješća,  Ministarstvo donosi Odluke o financiranju za odabrane projekte.

Do 10. travnja 2018. potpisano je 46 Odluka o financiranju ukupne vrijednosti projekata preko 211 milijuna kuna, od čega više od 105 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Sredstva se dodjeljuju projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima prihvatljivi prijavitelji (tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom) obavljaju društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prijave na poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora bile su moguće od 15. siječnja 2018. do 5. veljače 2018. kada je Poziv, zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja, obustavljen na određeno vrijeme, točnije do 7. svibnja 2018. godine.

Spomenimo i to da Ministarstvo u suradnji s FZOEU-om i HBOR-om održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje. Od pokretanja ovog Poziva održano je sedam radionica, a još tri su planirane do kraja svibnja 2018.

Za podupiranje energetske učinkovitosti, što uključuje javne zgrade i one u stambenom sektoru, na raspolaganju nam je ukupno 311 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Od tog iznosa 211 milijuna eura namijenjeno je energetskoj obnovi zgrada javnog sektora, dok se preostalih 100 milijuna eura odnosi na energetsku obnovu stambenih zgrada. Od 2015. godine, kada su objavljeni prvi pozivi, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ukupno  je objavilo 5 poziva za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada putem kojih je plasirano čak 172 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Preuzeto sa službenih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.