Najava drugog Poziva Savjetodavnog cenatra za energetsko siromaštvo – EPAH

Savjetodavni cenatar za energetsko siromaštvo ili Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) čija je misija, između ostaloga pomoći jedinicama lokalne samouprave u suzbijanju energetskog siromaštva i postizanju pravedne i uključive energetske tranzicije, otvoriti će 1.3.2023. godine drugi poziv za dodjelu tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave za implementaciju mjera za suzbijanje energetskog siromaštva.

Predstavljanje Poziva i postupak prijave na Poziv biti će održano 2. ožujka 2023. godine u 11:00 sati. Webinar će biti održan na hrvatskom jeziku.
Više informacija o postupku prijave na Poziv možete pronaći na sljedećim stranicama: https://call.energypoverty.eu/