Otvoren Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2019.

Dana 22. svibnja 2019. godine otvoren je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, vrijedan 17.490.346,00 kuna.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. U slučaju da su sredstva Fonda iskorištena prije isteka kalendarske godine Fond će na svojim mrežnim stranicama o istom izvijestiti zainteresirane podnositelje zahtjeva u kojem slučaju se ovaj Javni poziv zatvara. Ukoliko se u kratkom roku zaprimi veći broj prijava, Fond u svrhu utvrđivanja preostalih financijskih sredstava, zadržava mogućnost privremenog zatvaranja poziva.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu započinje dana 22. svibnja 2019. godine u 9:00 sati. Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se:

– preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s nazivom ili imenom i adresom podnositelja zahtjeva,

– na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

uz naznaku: “Zahtjev na javni poziv za vozila – pravne osobe – 2019.”.

Dodatne informacije o predmetnom javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 01/6448-444.

U dokumentima ovog članka nalaze se Javni poziv i prijavni obrazac.

Dodatne informacije i ostala odgovarajuća dokumentacija mogu se pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.