slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit pulsa slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana Nacrt Dugoročne Strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine na javnom savjetovanju do 9. rujna 2020. - MENEA

Nacrt Dugoročne Strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine na javnom savjetovanju do 9. rujna 2020.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje o Dugoročnoj Strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine u trajanju od 30 dana od 10.08. do 09.09.2020. godine.

  • Primjedbe i prijedloge zainteresirana javnost može dostaviti do 9. rujna 2020. godine elektroničkim putem na adresu: strategija@mgipu.hr

Zbog otklanjanja tehničkih poteškoća unutar aplikacije e-Savjetovanja savjetovanje se provodi putem elektroničke pošte.

Prema obvezama definiranim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) člankom 47a., a preuzetim iz Direktive 2018/844/EU o izmjeni, Republika Hrvatska obavezna je dostaviti Europskoj komisiji Dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske.

Cilj Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada je postizanje visokoučinkovitog i dekarboniziranog nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine te ostvarenje potrebnog napretka prema pretvorbi postojećih zgrada u zgrade gotovo nulte energije, osobito povećanjem dubinskih obnova. Cjelovita energetska obnova bi trebala obuhvaćati poticanje visokoučinkovitih alternativnih sustava ako je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo, istodobno uzimajući u obzir pitanja u vezi sa zdravim unutarnjim klimatskim uvjetima (sanacija vlage, smanjenje CO2 i sl.), zaštitom od požara i rizicima povezanima s pojačanim djelovanjem potresa, te će obnova radi sanacije štete od potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu  22. ožujka 2020. godine svako biti pokretačka točka energetske obnove zgrada u Gradu Zagrebu, Krapinsko- zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji. Dugoročnom strategijom predviđaju se jasne smjernice, definiraju mjerljive, ciljane mjere te jednak pristup financiranju, među ostalim za segmente nacionalnog fonda zgrada s najgorim svojstvima te za građane pogođene energetskim siromaštvom. Dugoročnom strategijom potrebno je utvrditi jasnu razinu ambicioznosti u pogledu energetske obnove postojećih zgrada kako bi se postigli ciljevi Europske Unije u pogledu razvoja održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050. godine.

Preuzeto sa službene stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.