FZOEU objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda 2018.

Dana 20. lipnja 2018. godine na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda 2018.

Predmet navedenog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila, kako slijedi:

  • električnih bicikala,
  • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7,
  • električnih i “plug in” hibridnih vozila kategorija M1,
  • energetski učinkovitih motornih vozila za prijevoz putnika kategorija M2, M3 i motornih vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2, N3 s vrstama pogona: električni, “plug in” hibridni pogon, stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP).

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici), dok će Fond po ovom Javnom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (donacije) u sljedećem iznosu po vozilu:

  • električni bicikl – do 5.000,00 kuna
  • električna vozila L1 – L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
  • vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim “plug in” pogonom – do 40.000,00 kuna
  • vozila kategorije N1 s pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 kuna
  • vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna
  • vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, “plug in” hibridnim pogonom, pogonom na SPP ili UPP; max. 400.000,00 kn.

Iznos dodijeljenih srestava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku.

Sredstva Fonda dodjeljivati će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Svu dokumentaciju navedenog Javnog poziva možete preuzeti putem sljedeće poveznice ili u dokumentima ispod navedenog članka.