Zatvoren je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda 2018. („Narodne novine“ br.  56/2018 od 20. lipnja 2018. godine, u daljnjem tekstu: Javni poziv). Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 20. lipnja 2018. godine u 9:00 sati.

Točkom III. Javnog poziva navedeno je da će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2018. godine) ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond putem mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.

Sukladno svemu naprijed navedenom, Fond obavještavaa sve zainteresirane podnositelje zahtjeva kako su temeljem ponuda zaprimljenih u Fond do 21. lipnja 2018. godine u 18:50 sati raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iskorištena te se isti smatra zatvorenim.

Imajući u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog vremena neće se razmatrati.

Navedenoj obavijesti o zatvaranju poziva možete pristupiti putem sljedeće poveznice.