Zatvaranje Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2019.

Zatvoren je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije.

Podnositeljima koji su pravovremeno dostavili Fondu zahtjeve s potpunom i sukladnom dokumentacijom prema uvjetima Javnog poziva biti će dostavljena odluka o dodjeli sredstava i ugovor o sufinanciranju, a podnositeljima koji su dostavili zahtjeve s nepotpunom ili nesukladnom dokumentacijom, biti će dostavljeno pisano priopćenje s razlozima neprihvaćanja zahtjeva za sufinanciranje.

Obzirom da je zaprimljeno preko tisuću zahtjeva, Fond je u proteklom razdoblju analizirao iste te završio obradu u okviru roka 45 dana sukladno uvjetima Javnog poziva.

Puni tekst obavijesti o zatvaranju poziva dostupan je u dokumentu ovog teksta.