Zatraženo gotovo 200 milijuna eura za klimatske aktivnosti

Na službenim stranicama LIFE programa objavljeno je kako su na ovogodišnji LIFE natječaj za potprogram Klimatske aktivnosti prijavljena 124 projektna prijedloga. Od toga su 62 projekta prijavljena na prioritetno područje Ublažavanje klimatskih promjena, 51 na Prilagodbu na klimatske promjene, a preostalih 11 na Upravljanje i informacije na području klime.

Prijavljena 124 projekta zatražila su gotovo 200 milijuna eura iz LIFE programa za aktivnosti smanjenja stakleničkih plinova, jačanja otpornosti na klimatske promjene te aktivnosti podizanja svijesti i poboljšane provedbe klimatskih politika.

Rezultati natječaja bit će poznati u veljači 2019., a početak projekata se može očekivati od srpnja 2019. godine.

Podsjećamo kako je LIFE program financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Europska unija kroz Program LIFE sufinancira pilot, demonstracijske, informacijske i projekte najbolje prakse koji imaju EU dodanu vrijednost. LIFE projekti nisu infrastrukturni ni istraživački.

Europska unija je Programom LIFE za razdoblje 2014.-2020. osigurala proračun od 3,46 milijarde € (od čega je 75 % namijenjeno za potprogram Okoliš – 2,59 milijarde €, a 25 % za Klimatske aktivnosti – 0,86 milijarde €).