Započele prijave na ACCELERATE2030 u Hrvatskoj

Accelerate2030 je najveća svjetska platforma poslovnih rješenja usmjerenih prema Ciljevima održivog razvoja (SDG).

Accelerate2030 spaja i okuplja tvrtke, korporacije, agencije UN-a, financijske institucije, međunarodne razvojne organizacije i druge partnere kako bi se povezali i surađivali na skaliranju najperspektivnijih inovacija širom svijeta.

Imaš startup? Imaš inovaciju? Želiš ju podijeliti s ostatkom svijeta?

U tijeku su prijave za sudjelovanje u programu, koje će Impact Hub Zagreb pripremati za međunarodni program u Genevi. Više informacija o samom programu i načinu prijave nalazi se na stranici https://accelerate2030.net/croatia/.


Aktivnost “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” dio je projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.