Vladin jesenski paket uključuje mjere pomoći za sve segmente društva

Na 147. sjednici Vlade, održanoj 8. rujna 2022. godine, predstavljen je sveobuhvatan jesenski paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu u ukupnom iznosu od 21 milijarde kuna, koji sadrži mjere zaštite od rasta cijena energenata i hrane te brojne subvencije i pomoći za građane, javni i privatni sektor.

Ublažavanje rasta cijena električne energije za kućanstva

 Prvi dio Vladina paketa odnosi se na ublažavanje rasta cijena energije.

Govoreći o cijeni električne energije za kućanstva, premijer Plenković najavio je da će ona biti ograničena.

Po prosječnoj cijeni od 59 eura za MWh za polugodišnju potrošnju do 2.500 kWh, mjera je fiksirana na razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka 2023. i pokriva najbitniji period, jesensko-zimski.

Ono što kućanstva potroše povrh tih 2.500 kWh plaćat će po prosječnoj cijeni od 88 eura za MWh.

Ti se prosjeci, pojasnio je premijer, baziraju na realnoj potrošnji hrvatskih kućanstava i preciznoj snimci stanja.

Nakon potrošnje 2.500 kWh dolazi do povećanja cijene i to upravo zato da bismo se vratili na preporuke Vlade iz srpnja o potrebi štednje energije zbog dosad neviđenih okolnosti, dodao je.

“Vrijednost, odnosno financijska težina ove mjere je 3,1 milijardu kuna”, kazao je premijer Plenković.

Ublažavanje rasta cijena električne energije za javni i neprofitni sektor

Govoreći o cijenama električne energije za javni i neprofitni sektor,najavljena je određena rekategorizaciju potrošnje električne energije, s obzirom na to da je ranija kategorizacija praktički poznavala dvije kategorije – kućanstva i poduzetništvo; u ovakvim se okolnostima niz subjekata ne može tretirati kao da su gospodarski subjekti.

To se, prvenstveno, odnosi na dječje vrtiće, škole, fakultete, knjižnice, muzeje, bolnice, zdravstvene ustanove, domove za starije i nemoćne, udruge, vjerske zajednice, općine, gradove i županije.

Svima njima osigurava se jeftinija električna energija u visini univerzalne usluge za kućanstvo s prosječnom cijenom od 62 eura po MWh.

Vrijednost ove mjere je milijarda kuna za razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka 2023.

Ublažavanje rasta cijena električne energije za poduzetnike

Što se tiče cijena električne energije za poduzetništvo, premijer Plenković pojasnio je da je napravljena gradacija, također za razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka 2023.

Tako se za polugodišnju potrošnju do 250.000 kWh plaća jeftinija cijena struje po jedinstvenoj tarifi od 0,5295 kuna po kWh, što je u biti ista početna cijena koja vrijedi za kategoriju javnog i neprofitnog sektora.

Za polugodišnju potrošnju iznad 250.000 kWh cijene su sljedeće: za kupce po jedinstvenoj tarifi određena je cijena od 1,6176 kuna po kWh, a za kupce s nižom i višom tarifom ona iznosi 1,7215 kuna po kWh u višoj tarifi te 0,8447 kuna po kWh u nižoj tarifi.

Prosječna cijena nakon što netko potroši tih 250.000 kWh iznosi 180 eura po MWh.

U trećoj kategoriji, za velike potrošače, odnosno za polugodišnju potrošnju preko 2,5 GWh prosječna cijena će iznositi 230 eura po MWh.

Vrijednost te mjere je 266 milijuna kuna, dodao je premijer Plenković.

Istaknuo je da će se u Uredbi jasno propisati da su oni ugovori koji su sklapani u zadnje vrijeme kao novi ugovori, a zaključeni su po višoj cijeni pasti na ove plafone koji su sada utvrđeni, dok će postojeći ugovori koji su po povoljnijim cijenama od ovih novih trajati do onoga trenutka dok su i sklopljeni.

Novi ugovori koji će se tek sada sklapati moraju biti u okviru gabarita koji su ovdje definirani.

Cijene plina za kućanstva

Što se tiče cijene plina za kućanstva, podsjetio je da su one ograničene do 1. travnja 2023. godine.

Pritom je dodao da bi, da Vlada nije donijela mjere u travnju prošle godine, sada imali očekivano velik rast cijena plina.

Naveo je da je u Europskoj uniji prosječna cijena plina za kućanstva u kolovozu iznosila 156 eura po MWH, a u Hrvatskoj 52 eura te da je prosječni rast cijena plina u Europskoj uniji bio 128%, a u Hrvatskoj 13%.

Osigurane dodatne količine drva po povoljnim cijenama i snižavanje cijena plina u bocama

Vlada je, istaknuo je premijer, svjesna i da se dio građana grije na drva. Stoga je dogovoreno povećanje plana proizvodnje ogrjevnog drva od strane Hrvatskih šuma s milijun na 1,1 milijun kubičnih metara.

Uz to, dogovoren je dodatni popust na cijene s 5% na 20% po metru kubičnom.

Očekivani broj korisnika je oko 35 tisuća, a vrijednost ove mjere je 32 milijuna kuna.

“Jako smo dobro čuli naše najugroženije koji su vapili za mjerom ovoga tipa”, poručio je.

Najavio je da će idućega tjedna Vlada ograničiti marže i regulirati cijene ukapljenoga naftnog plina, odnosno plina u bocama, čime će se one sniziti. “Nismo zaboravili ni one u onim dijelovima Hrvatske u kojima plinovodna mreža nije do kraja provedena”, istaknuo je premijer Plenković pojašnjavajući ovu mjeru.

Poticanje zelene tranzicije

Premijer Plenković istaknuo je kako poticanje zelene tranzicije i prijelaz u energetski učinkovito gospodarstvo spadaju u dugoročnije Vladine mjere.

Kao primjere financiranja energetske tranzicije naveo je uvođenje novih energetski štedljivih tehnologija te ulaganje u proizvodnju električne, toplinske ili rashladne energije iz obnovljivih izvora.

Poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijedan je 1,9 milijardi kuna.

Potpora javnom prijevozu putnika

 Što se tiče javnog prijevoza putnika, ići će se s mjerom potpore od 1,47 kuna po litri dizela.

Koristi za prijevoznike koje ta mjera donosi su smanjenje troškova obavljanja prijevoza za oko 60 posto mjesečno, umanjenje gubitaka, mogućnost ulaganja u modernizaciju voznog parka, zadržavanje vozača i mogućnost zadržavanja manje profitabilnih linija.

 Koristi za sve korisnike prijevoza su sigurnost i pouzdanost javnog prijevoza i sprječavanje daljnjeg rasta cijene prijevoznih karata. Vrijednost ove mjere je 580 milijuna kuna.

Energetska učinkovitost

Kad je riječ o energetskoj učinkovitosti kuća i višestambenih zgrada, premijer Plenković izvijestio je da će se izvoditi radovi na unaprjeđenju toplinske vanjske ovojnice, ugradnji modernih energetskih sustava, povećanju potresne i požarne otpornosti, pristupačnosti osobama s invaliditetom te punionicama za električne automobile.

Broj korisnika ove mjere u obiteljskim kućama je 10.000, a vrijednost do 500 milijuna kuna, a broj korisnika višestambenih zgrada je 300, a vrijednost također do 500 milijuna kuna.

Poticanje izgradnje sunčanih elektrana

Kao što je već ranije najavljeno, Vlada će poticati izgradnju sunčanih elektrana.

Premijer Plenković pojasnio je da će se, kada nije zapriječeno prostornim planom, olakšati izgradnja sunčanih elektrana na površinama koje su u prostornim planovima bilo koje razine predviđene kao samostalne građevine, iako nije izrijekom predviđeno prostornim planom.

Nadalje, na poljoprivrednom tlu te ostalom poljoprivrednom i šumskom tlu, zatim na površinama na kojima su prostornim planom određene infrastrukturne građevine i koridori, na odlagalištima otpada i napuštenim kamenolomima.

Kao dio aktivnosti koji se odnose na zelenu tranziciju, radit će se i na poticajima za ugradnju toplinskih stanica i solarnih ploča.

Tako će se radi postizanja energetske sigurnosti za isporuku grijanja iz toplinskih stanica smanjiti PDV na 5 posto što uključuje i naknadu za isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.

Ova će se mjera provoditi do 31. ožujka 2023., vrijedit će za kućanstva i poduzetnike, a iznosit će 200 milijuna kuna.

Kako bi se potakao prijelaz na obnovljive izvore energije, ukida se PDV na isporuku i ugradnju solarnih ploča.

Korisnici ove mjere su kućanstva i neprofitni sektor, a vrijednost joj je 25 milijuna kuna.

“Želimo povećati udio obnovljivih izvora energije i učvrstiti prednost Hrvatske u njihovom korištenju”, istaknuo je premijer Plenković i dodao da smo danas na 31 posto u udjelu obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Europskoj uniji.

Mjere HBOR-a

 U paketu mjera pomoći i potpore, rekao je premijer Plenković, sudjelovat će i Hrvatska banka za obnovu i razvitak i to kreditima i jamstvima za poduzetnike.

Posebne mjere osigurat će se za poduzeća u poteškoćama.

Uz mjere kojima se izravno utječe na ublažavanje energetske krize, HBOR je osigurao 3,8 milijardi kuna za poduzeća koja imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu. To uključuje subvencionirane kamatne stope od 0,5 posto godišnje i rokove otplate od pet godina.

Mjere uključuju i kredite za obrtna sredstva uz subvenciju kamatne stope te 3,1 milijardu kuna jamstava za kredite izvoznicima za obrtna sredstva uz subvenciju do 100 posto premije za jamstvo.

Ostale mjere nalaze su u nastavku:

  • Ograničenje cijena osnovnih prehrambenih namirnica – pojeftinjenje košarice za 30 posto
  • Ublažavanje rasta cijenetoplinske energije
  • Povećanje iznosa i broja korisnika socijalnih naknada
  • Jednokratna naknada za umirovljenike
  • Potpora nezaposlenima i zapošljavanje žena
  • Isplata posebnog novčanog primanja za korisnike dječjeg doplatka
  • Potpore studentima
  • Potpore poljoprivrednicima
  • Potpore ribarima
  • Potpore za zaposlene osobe

Detalji o jesenskom paketu mjera za zaštitu građana i poduzeća nalazi se u dokumentima s desne strane ovog članka, kao i na OVOJ POVEZNICI.

Preuzeto sa službene stranice Vlade Republike Hrvatske.