Uspješno predana prijava za projekt “Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgrade Centra znanja Međimurske županije”

Međimurska energetska agencija d.o.o. prijavila je, u ime Međimurske županije, dana 21. rujna 2020. godine u 9 sati, projekt pod nazivom “Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgrade Centra znanja Međimurske županije “.

Projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020, koji je 2. srpnja 2020. godine objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti

Projektom je planirana ugradnja fotonaponske elektrane snage 60kW na tri zgrade Centra znanja – Upravnu zgradu, TICM 1 i TICM 2 (kompleks bivše vojarne u Čakovcu, na adresi Bana Josipa Jelačića 22, 22B i 22C) te sustav grijanja i hlađenja pomoću dizalice topline zrak-voda na Upravnu zgradu. Vrijednost projekta je 1.249.026,25 kn, dok je iznos sufinanciranja za područje Međimurske županije 40 % .

Alokacija predviđena pozivom iznosi 10.000.000,00 kn, a nakon zaprimanja prijava slijedi evaluacija projekata i Odluka o sufinanciranju. Ovim projektom želi se povećati korištenje obnovljivih izvora energije u u zgradama javne uprave i na taj način smanjiti emisije CO2 u atmosferu, a ujedno racionalno trošiti proračunska sredstva na energente.