U Splitu predstavljen projekt Dynamic Light

U razdoblju od 25. do 27. rujna 2018. godine u Splitu se održava šesti po redu sastanak Upravnog odbora i projektnih partnera po projektu CitiEnGov – Cities for a Good Energy Governance financiranom iz programa Interreg Središnja Europa. Grad Split je jedan od deset partnera na projektu u kojem je vodeći partner razvojna agencija SIPRO Ferrara iz Italije. Partneri su još gradovi Ludwigsburg iz Njemačke, Bydgoszcz i Grodzisk iz Poljske te energetske agencije SINERGIS iz Italije, WEIZ iz Austrije, GOLEA i LEAG iz Slovenije i HBMO iz Mađarske. Riječ je o projektu čiji je programski prioritet stvaranje gradova i regija u srednjoj Europi s niskim emisijama ugljika u atmosferu i specifičnim ciljem izrade lokalnih strategija održive energetike.

Ovaj projekt omogućuje Gradu Splitu korištenje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao korak prema efikasnijem gospodarenju energetskim resursima kojima Split raspolaže, kao i ostvarivanju energetskih ušteda kroz mjere energetske učinkovitosti.

Kako je tema navedenog sastanka kao i samog projekta usko vezana uz naš projekt Dynamic Light, bili smo pozvani da isti predstavimo kao primjer dobre prakse u implementaciji suvremene i energetski učinkovite javne rasvjete. Tako su direktor Alen Višnjić te stručna suradnica Maja Bratko danas u toku sastanka prezentirali glavne značajke projekta Dynamic Light, njegove ciljeve, aktivnosti i pilot investiciju u centru grada Čakovca koja se putem istog financirala. Sudionici sastanka bili su izrazito zainteresirani aktivnostima i provedbom projekta.

Podsjećamo, projekt Dynamic Light apliciran je na transnacionalni program Interreg Central Europe u suradnji 15 partnera koji dolaze iz 7 zemalja središnje Europe te je 15. travnja 2016. godine odlukom zajedničkog tajništva odabran kao jedan od 35 projekata koji će biti sufinancirani sredstvima iz navedenog programa.

Projekt se koncentrira na smanjenje emisije CO2 te povećanje energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti. Javna rasvjeta uzrokuje otprilike 6% ukupne globalne emisije CO2 te je stoga preporuka da se konvencionalna rasvjetna tijela zamijene za ona energetski učinkovitija. Jedan od identificiranih problema je i taj što javnim tijelima nedostaje strateški pristup kako bi zamijenili svoju rasvjetnu infrastrukturu. Dinamična rasvjeta ima potencijal za dodatnu energetsku učinkovitost, a trenutačni izazovi su nepostojeće pravne smjernice za dinamično zatamnjivanje svjetla te veći početni trošak u usporedbi sa standardnom LED rasvjetom.

Glavni cilj projekta Dynamic Light je napraviti pomak od planiranja lokalne rasvjetne infrastrukture prema modernom, energetski učinkovitom planiraju rasvjete koje je orijentirano prema potražnji te uključuje bolje upravljanje istom – demonstrira proces kako grad može implementirati energetski učinkovitu rasvjetu počevši od ideje pa sve do razine evaluacije.