U sklopu Saveza Alpe-Jadran održan drugi sastanak Upravnog odbora

Dana 8. studenog 2018. godine u Varaždinu u Županijskoj palači održan je drugi ovogodišnji sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe-Jadran. Na sjednici Vijeća sudjelovali su članovi Vijeća Alpe-Jadrana kao i predstavnici kontaktnih i tematskih kontrolnih točaka koje vode stalni članovi Saveza.

Tijekom navedene sjednice nakon pozdravnih riječi glavnog tajnika Saveza gospodina Thomasa Pseinera iznesena su izvješća predsjedatelja Vijeća Alpe-Jadrana, glavnog tajnika te kontaktnih i tematskih koordinacijskih točaka.

Jedna od važnijih točaka navedene sjednice je bila je analiza strategije Saveza koju izrađuje Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije. Cilj navedene strategije je definiranje strateških ciljeva, prioriteta i aktivnosti koje se planiraju provoditi na geografskom području obuhvaćenom Savezom za sljedećih sedam godina. Kao jedna od točaka navedenog sastanka bila je i organizacija konferencije povodom 40 godina djelovanja Saveza koja će se održati 20. studenog 2018. godine u Varaždinu. Osim toga, predstavnici tematskih koordinacijskih točaka predstavili su nekoliko projekata financiranih iz budžeta Saveza koji se trenutno provode.

Ove godine Savez Alpe-Jadran slavi 40. obljetnicu postojanja. Podsjećamo da je Savez Alpe-Jadran sljednik Radne zajednice Alpe-Jadran, jedne od najstarijih regionalnih inicijativa u Europi osnovanoj u Veneciji 1978 godine, čiji je cilj bila priprema članica za buduće izazove te fleskibilnija transregionalna suradnja.