U sklopu projekta SEPlaM-CC objavljen javni poziv za odabir JLS-a na području Međimurske županije za potrebe izrade SECAP-a

Međimurska energetska agencija d.o.o. 1. travnja 2021. godine u sklopu projekta SEPlaM-CC objavljuje Javni poziv za odabir jedinice lokalne samouprave za razvoj Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP).

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava zainteresiranih jedinica lokalne samouprave na području Međimurske županije za razvoj Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) za njihovo administrativno područje.

Prihvatljivi prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine) na području Međimurske županije koje nemaju razvijene Akcijske planove održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena i koje su zainteresirane za definiranje i implementaciju mjera koje će im pomoći u prilagodbi na negativne učinke klimatskih promjena na lokalnoj razini.

Ukoliko ste zainteresirani da se za Vaš JLS besplatno izradi Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena u okviru projekta SEPlaM-CC molimo Vas da podnesete svoju prijavu najkasnije do 16. travnja 2021. godine do 15:00 sati. Sve prijave koje će biti zaprimljene nakon tog roka neće biti uključene u daljnji postupak odabira.

Svi zainteresirani prijavitelji mogu zatražiti dodatne informacije ili pojašnjenja vezana uz Javni poziv slanjem upita na adresu: danijela.vrtaric@menea.hr ili pozivom na broj 040 395 559 najkasnije do 13. travnja 2021. godine do 15:00 sati.

Tekst Javnog poziva kao i ostala relevantna dokumentacija dostupni su u dokumentima s desne strane.

Mađarski projektni partner – Zaklada za promociju poduzetništva Županije Zala također je objavio Javni poziv za odabir jedinice lokalne samouprave za razvoj Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) u sklopu kojeg će također obabrati jednu JLS na području Županije Zala za koju će se izraditi SECAP. Međimurska energetska agencija d.o.o. će pružati stručnu i tehničku pomoć projektnom partneru kao i njihovom vanjskom stručnjaku u izradi dokumenta i na taj način prenijeti svoje do sada stečeno znanje i iskustvo u izradi navedenog dokumenta. Samoj objavi Javnog poziva s mađarske strane moguće je pristupiti putem sljedeće poveznice.