U sklopu projekta EE SUN održan 3. po redu sastanak projektnih partnera

Jučer, 20. lipnja 2018. godine u Osijeku je održan treći po redu sastanak projektnih partnera u sklopu projekta EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neighborhood financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje na provedbi projekta kao jedan od tri projektna partnera, dok su ostali partneri po projektu IMRO – DDKK Environment Nonprofit Private Limited Company iz Nagykanizsae kao vodeći partner te Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. iz Osijeka kao projektni partner.

Podsjećamo da provedba projekta traje od početka rujna 2017. godine i završava 31. prosinca 2018. godine te je njegov glavni cilj razvoj zajedničke prekogranične metodologije za obnovu višestambenih zgrada koja će se temeljiti na stvarnim potrebama stanara, a testirati putem pilot projekata.

Treći po redu sastanak projektnih partnera održan je u Poduzetničkom inkubatoru BIOS na adresi J.J. Strossmayera 341. Na sastanku su sudjelovali zaposlenici MENEA-e, Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. i tvrtke Logframe Tanácsadó Iroda iz Pécs-a, Mađarska.

Na sastanku se raspravljalo o do sad provedenim aktivnostima u sklopu projekta te su definirani sljedeći koraci u njegovoj provedbi. Tako se između ostaloga završava izrada dvaju važnih dokumenata i to analize stanja na području višestambenih zgrada u prekograničnom području te zajedničke prekogranične metodologije čiji glavni cilj je na temelju određenih kriterija (teritorij, godina izgradnje, stupanj obnove, itd.) odabrati 24 zgrade koje će biti uključene u provedbu pilot projekata. Implementacija pilot projekata uključuje provedbu energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata.

Kako se trenutno u sklopu projekta provodi istraživanje o spremnosti stanara za sudjelovanjem u projektu, odnosno njihovim potrebama glede energetske obnove njihovih zgrada primjenom Upitnika za predstavnike stanara uz blisku suradnju s upraviteljima zgrada na Hrvatskoj i Mađarskoj strani, veći dio sastanka se raspravljalo i o tome.

Do kraja projekta će se provesti energetski pregledi i izraditi energetski certifikati za 24 višestambene zgrade na prekograničnom području te će se organizirati dvije vrste radionica i to informativne radionice za upravitelje zgrada, predstavnike stanara/suvlasnika te stanare/suvlasnike višestambenih zgrada na prekograničnom području te radionice umrežavanja s ciljem povezivanja financijskih institucija koje financiraju EE i OIE projekte, javnih vlasti, građevinskih tvrtki koje se bave energetskom obnovom te komunalnih poduzeća i razvoja učinkovitih shema obnove višestambenih zgrada.

Četvrti, ujedno i posljednji sastanak projektnih partnera će se održati u studenom ili prosincu u Nagykanizsae-i, Mađarska do kada će biti završena provedba glavnih projektnih aktivnosti u sklopu kojeg će se raspravljati o rezultatima koji će biti ostvareni provedbom projekta.