U sklopu projekta CO-EMEP – Poboljšanje suradnje za bolje upravljanje energijom i smanjenje energetskog siromaštva u prekograničnom području Mađarska-Hrvatska održana početna konferencija te prvi sastanak projektnih partnera

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 13. kolovoza 2020. godine u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje – TICM organizirala dva događaja u sklopu projekta CO-EMEP – Poboljšanje suradnje za bolje upravljanje energijom i smanjenje energetskog siromaštva u prekograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Kako bi službeno započela s provedbom projekta, Međimurska energetska agencija d.o.o. je s početkom u 11:00 sati organizirala početnu konferenciju po navedenom projektu koja je bila namijenjena predstavnicima jedinica lokalne/regionalne samouprave, energetskim i razvojnim agencijama, socijalnim ustanovama te građanima/vlasnicima obiteljskih kuća. Na konferenciji je sudjelovalo tridesetak osoba, a tijekom dvosatnog trajanja konferencije predstavljen je sam projekt, aktivnosti koje će biti implementirane tijekom provedbe projekta kao i očekivani rezultati.

Uvodno su se sudionicima obratili zamjenik župana Međimurske županije, gospodin Josip Grivec te Maja Bratko, viša stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata u Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o. Nakon njih sudionicima se obratila Veronika Kárpáti koja je predstavila instituciju projektnog partnera, Županiju Zala. Ukratko je predstavila projekte u kojima su do sada sudjelovali te je istaknula koju ulogu će imati u provedbi projekta CO-EMEP. Na kraju konferencije prisutnima se obratila i Danijela Vrtarić, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata u Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o. te je ukratko predstavila sam projekt, njegove opće i specifične ciljeve, projektne aktivnosti te rezultate koji će biti dostupni krajnjim korisnicima.

Glavna tema kojom će se projektni partneri u ovom projektu baviti je problem energetskog siromaštva. Energetsko siromaštvo označava nemogućnost podmirenja troškova za energiju nužnu za život u prihvatljivim uvjetima, drugim riječima energetski siromašni ljudi su oni koji žive u neadekvatnim uvjetima ili u energetski neučinkovitim stambenim prostorima te plaćaju visoku cijenu energije uz nisku razinu dohotka. Budući da energetsko siromaštvo zahtijeva posebno definiranu politiku i mjere na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, provedbom ovog projekta Međimurska energetska agencija d.o.o. će u suradnji s Županijom Zala potaknuti lokalnu i regionalnu vlast te ostale zainteresirane dionike na suradnju kako bi zajednički pristupili rješavanju energetskog siromaštva na prekograničnom području.

Provedba projekta započela je 1. srpnja 2020. godine te će trajati do kraja veljače 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 173.450,13 eura, od čega je 85% iznosa sufinancirano iz EU fondova što iznosi 147.432,61 eura.

Nakon početne konferencije održan je i prvi sastanak projektnih partnera s početkom u 12:30 sati. Tijekom sastanka najviše se govorilo o prvoj tematskoj aktivnosti Definiranje koncepta i pojma energetskog siromaštva uz razvoj smjernica za planiranje ublažavanja energetskog siromaštva. Navedena aktivnost predstavlja polazište za implementaciju ostalih tematskih aktivnosti u okviru projekta. Glavni outputi aktivnosti biti će Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje te Smjernice za planiranje ublažavanja energetskog siromaštva. Nadalje, partneri su se složili da će za potrebe informiranja i promocije projekta i projektnih rezultata objavljivati novinske članke u lokalnim novinama te će izraditi TV prilog u lokalnoj televizijskoj postaji. Osim toga, izradit će informativni letak o projektu te će na svojim WEB stranicama pružiti sve potrebne informacije vezane uz samu implementaciju projekta.

Međimurska energetska agencija d.o.o. će prenositi najvažnije obavijesti vezane uz implementaciju projektnih aktivnosti putem svoje web stranice kako bi se svi dionici mogli uključiti u njihovu provedbu prema potrebi.