U sklopu projekta CO-EMEP održana edukativna radionica “Lokalno i regionalno planiranje s aspekta energetskog siromaštva”

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u srijedu, 8. rujna 2021. godine organizirala drugu po redu nacionalnu edukativnu radionicu pod nazivom “Lokalno i regionalno planiranje s aspekta energetskog siromaštva” u prostorima Centra znanja Međimurske županije na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec.

Glavni cilj radionice bio je informirati institucije koje se bave planiranjem na lokalnoj i regionalnoj razini o problematici energetskog siromaštva, potencijalnim mjerama za njegovo ublažavanje te kako iste uključiti u buduće strateške i planske dokumente, a sve s ciljem povećanja njihovog znanja i svijesti o postojanju ovog problema s kojim se danas susreće sve veći broj građana te važnosti njegovog rješavanja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Tijekom radionice održana su četiri predavanja vezana uz tematiku energetskog siromaštva, problema s kojim se danas susreće sve veći broj građana. Na samom početku ukratko je prezentiran projekt CO-EMEP, njegove aktivnosti, ciljevi i očekivani rezultati te pozitivni učinci koji će nastati implementacijom projekta. Nakon toga ukratko je prezentiran Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva koji je bio objavljen u svibnju 2021. godine, a temeljem kojeg su odabrane obiteljske kuće koje su uključene u provedbu pilot aktivnosti projekta. Nakon toga je zamjenica ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, gđa. Slavica Robić ukratko prezentirala pojam energetskog siromaštva. Na samom kraju radionice prezentirane su i Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva za jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su razvijene u sklopu projekta.