U sklopu projekta CEESEU izrađen alat za evaluaciju Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)

Međimurska energetska agencija d.o.o. još od studenog 2020. godine sudjeluje na provedbi projekta CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe financiranog iz EU programa OBZOR 2020. Cilj projekta CEESEU je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava u ciljanom području kako bi razvili Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka – SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Ti dokumenti potiču povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova te time pomažu regijama da zadovolje klimatske ciljeve Europske unije.

Sukladno navedenome, akcijski planovi energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP i zajednički SECAP) su ključni dokumenti u borbi protiv klimatskih promjena. Navedeni dokument razvijaju potpisnici Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (engl. Covenant of Mayors) jedne od najvažnijih inicijativa Europske unije usmjerene na aktivno uključenje lokalne i regionalne uprave u borbu protiv klimatskih promjena.

U sklopu implementacije projektnih aktivnosti, a uz napore projektnog partnera Climate Alliance – europske mreže gradova, mjesta i županija i ostalih partnera projekta CEESEU razvijen je alat za evaluaciju SECAP-a. Ovaj alat osmišljen je kao pomoć gradovima i općinama u njihovim poduhvatima smanjenja štetnih emisija i povećanja otpornosti na klimatske promjene, a istovremeno poboljšavajući usklađenost njihove lokalne politike sa ciljevima i mjerama definiranim u SECAP-ima.

Cilj navedenog alata je:

  • omogućiti instrument samoprocjene za ocjenu usklađenosti lokalne politike sa SECAP-om;
  • pomoći gradovima i općinama prepoznati prilike za poboljšanje u razvoju i provedbi SECAP-a.

Alat je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku u dokumentima ovog članka te na stranici Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.