U okviru programa Horizon 2020 pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju

Gradovi i općine imaju važnu ulogu u ostvarivanju zadanih europskih ciljeva za postizanje održive energetske tranzicije: od podrške manjim projektima i njihovog okrupnjivanja u veće investicijske portfelje do facilitiranja procesa i povezivanja lokalnih dionika s investitorima i financijskim institucijama. Ipak, česta prepreka u provedbi takvog pristupa leži u ograničenim financijskim, pravnim i stručnim kapacitetima lokalnih vlasti da svoje energetske strategije i planove (npr. SEAP-e ili SECAP-e) prilagode i pretvore u funkcionalne ulagačke dokumente. Upravo stoga, u okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC).  U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja.

Planirano je izraditi oko 200 investicijskih koncepata za gradove i općine tijekom dvogodišnjeg perioda. Pored financijske i stručne pomoći, kroz provedbu EUCF-a uključene lokalne samouprave jačat će svoje vlastite kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostaviti korisne kontakte s kolegama iz drugih gradova i predstavnicima financijskog sektora. U tom smislu, i samo iskustvo izrade investicijskog koncepta putem EUCF može otvoriti vrata za mnoga druga, naknadna ulaganja (poput Europske komisije, Europske investicijske banke, privatnog sektora…). Tijekom razdoblja provedbe EUCF inicijative, od 2020. do 2023. godine, planirana je objava četiriju poziva na dostavu prijava gradova i općina koji žele iskoristiti priliku za financijskom i stručnom pomoći u izradi svojih investicijskih koncepata. Uoči svakog poziva bit će organizirane besplatne info radionice i webinari za gradove i općine na nacionalnoj i EU razini. Hrvatske jedinice lokalne samouprave moći će sudjelovati u konkurenciji s drugim gradovima i općinama iz regije Središnje i istočne Europe koja uključuje: Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Slovačku, Sloveniju, Poljsku i Rumunjsku.

Prvi poziv otvoren je 25. svibnja 2020. godine i biti će otvoren do 2. listopada 2020. godine. Uoči otvaranja prvog poziva na prijave gradova za podršku inicijative European City Facility, predstavnici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i Udruge gradova održali su online seminar za zainteresirane prijavitelje. Snimku webinara možete pogledati online putem ove poveznice.

Kao nositelji prijave mogu sudjelovati gradovi i općine koje imaju usvojene akcijske planove za održivu energetiku (tzv. SEAP ili SECAP) ili neke druge slične strateške dokumente koji se tiču ostvarivanja energetskih ciljeva barem do 2020. godine.

Puna prijava popunjava se putem online obrasca na Facility Management Platformi. Prijavnica se sastoji od jednostavnog skupa pitanja i sekcije za upload potrebnih dokumenata. Podnositelj prijave mora ukratko objasniti predviđeni projekt koji namjerava razviti u smislu investicijskih i energetskih utjecaja, robusnosti upravljanja gradom ili grupacijom prijavitelja, načina angažiranja lokalnih dionika i usklađivanja s EUCF ciljevima.

Tekst članka preuzet je sa službene stranice Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.