S provedbom započeo projekt CEESEU financiran iz programa Obzor 2020

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 1.11.2020. godine započela s provedbom projekta CEESEU. Navedeni projekt, punog naziva Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe (Central and Eastern Europe Sustainable Energy Union), prijavljen je na javni poziv programa Obzor 2020 (Horizon 2020) u suradnji sa 11 partnera iz 10 zemalja te je stopa financiranja 100%.

Sam je projekt nastavak drugog projekta koji se provodio također financiran putem programa Obzor 2020, PANEL 2050, a čiji je cilj dati potporu lokalnim vlastima u 11 zemalja središnje i istočne Europe da se počnu kretati prema niskougljičnoj zajednici.

Glavni cilj projekta jest podići kapacitet djelatnika javne samouprave u izradi planskih dokumenata (SECAP) koji promoviraju povećanje energetske učinkovitosti, održive energije, smanjenih emisija štetnih plinova i poboljšanu prilagodbu klimatskim promjenama kako bi regije što lakše ostvarile EU klimatske ciljeve. Od jedinica lokalne samouprave u Međimurju, u projekt su kao pridruženi partneri uključene Općina Sveti Juraj na Bregu i Općina Nedelišće te će se za njih izraditi navedeni Akcijski planovi održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP).

Projekt će trajati 36 mjeseci, ukupni budžet je 1,5 milijuna eura, a vodeći partner je Sveučilište Tartu iz Estonije.