Projekt EUpeR – radionica “Energetska učinkovitost u kućanstvima”

Međimurska županija u suradnji s Međimurskom energetskom agencijom organizira radionicu “Energetska učinkovitost u kućanstvima” u okviru projekta EUpeR koja će se održati u utorak, 16. lipnja 2015. godine u 10:30 sati u Multimedijalnoj dvorani Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje, Bana J. Jelačića 22b, Čakovec.

Projektom Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva – EUpeR koji je sufinanciran u sklopu programa Europske teritorijalne suradnje SI-HR, a čiji je vodeći partner Međimurska energetska agencija d.o.o., želi se ukazati na rastući trend energetskog siromaštva i izdvajanje sve većeg dijela kućnog budžeta u svrhu namirivanja troškova za energente. U sklopu projektnih aktivnosti financiraju se između ostaloga energetski pregledi, projektna dokumentacije i termografsko snimanje dviju višestambnenih zgrada te su dani prijedlozi za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima. Cilj radionice je da se zainteresiranoj javnosti predstavi sam projekt te učinci i dobrobiti temeljite energetske obnove stambenih objekata.

U dokumentima ispod ovog članka možete vidjeti poziv na radionicu s priloženim programom.

Svoje sudjelovanje na radionici molimo potvrdite do ponedjeljka 15. lipnja 2015. godine do 12:00 sati na e-maila adresu maja.bratko@menea.hr ili telefonom na broj 040/395-559.