U sklopu projekta ENES-CE održano svečano potpisivanje Ugovora o radovima na izgradnji integrirane sunčane elektrane na zgradu Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu

U sklopu projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima u srijedu, 23. ožujka 2022. godine u prostorima Gradske vijećnice Grada Preloga održano je svečano potpisivanje Ugovora o radovima na izgradnji integrirane sunčane elektrane Dječjeg vrtića Fijolica između Grada Preloga kao investitora i tvrtke Solektra d.o.o. kao izvođača radova. Objekt Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu obnovljen je (rekonstrukcija i dogradnja) krajem 2019. godine, prostor na kojem će se postaviti solarna elektrana je ravno krovište veličine od cca 550 m2, a instalirat će se elektrana snage 50 kW. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 321.385,64 HRK (iznos bez PDV-a).
Cijeli događaj bio je i medijski popraćen. Izgradnja integrirane sunčane elektrane djelomično je financirana iz projekta ENES-CE i to u iznosu od nešto više od 100.000 kuna dok će se ostatak investicije financirati iz drugih izvora.
Svečanosti su prisustvovali predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, ravnateljica Dječjeg vrtića Fijolica Brankica Mezga, direktor Međimurske energetske agencije Alen Višnjić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte Miroslav Hržić i Goran Oreški, direktor tvrtke Solektra d.o.o.