Proces programiranja OP Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. završava prije ljeta, a njihovo odobrenje od strane Europske komisije očekuje se na jesen

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. Za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj utvrđeni su sljedeći operativni programi vezani za Kohezijsku politiku, a koji su u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

  1. Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (čiji će se EU dio financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda)
  2. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (čiji će se EU dio financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za pravednu tranziciju).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za pripremu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Prvi nacrti navedenih programa, kao i Sporazum o partnerstvu dostavljeni su Europskoj komisiji 30. lipnja 2021. U cilju daljnjeg poboljšanja programski dokumenti kontinuirano su se dorađivali tijekom druge polovice 2021. te prve polovice ove godine. U procese programiranja bilo je uključeno 90 institucija. Posljednji tehnički dorađeni dokumenti dostavljeni su Europskoj komisiji u travnju 2022., a trenutno se Nacrti prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. nalaze u proceduri eSavjetovanja koje završava 1. lipnja 2022.

Završetak procesa programiranja očekuje se prije ljeta, a sve kako bi dokumenti bili odobreni na jesen i kako bi se krenulo s pozivima i provedbom projekata iz navedenih operativnih programa kroz koja su dostupna EU sredstva u iznosu od 50,1 milijardu kuna, od čega je 38,6 milijardi kuna predviđeno za financiranje u programu Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., dok je 11,5 milijardi kuna namijenjeno za financiranje Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Nacrti programskih dokumenata izrađeni su tijekom četiri ciklusa kao rezultat rada radnih skupina osnovanih za potrebe izrade programskih dokumenata u financijskom razdoblju Europske unije 2021. – 2027. Proces programiranja bio je participativan – poštujući načelo partnerstva, koje se temelji na pristupu višerazinskog upravljanja, osnovane su radne skupine u koje je uključeno 800 dionika koje su činili predstavnici nacionalne te regionalne i lokalne razine, kao i predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva, akademske i znanstvene zajednice. Također, održani su i brojni javni događaji u svrhu informiranja javnosti, kao i brojni bilateralni i multilateralni sektorski te tematski sastanci.

Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. predstavlja kontinuitet u odnosu na aktualno financijsko razdoblje te objedinjuje dosadašnja iskustva i znanja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., s time da je ojačan teritorijalni segment novog nacrta programa.  Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. predstavlja pak novost i iskorak s obzirom da u odnosu na razdoblje 2014. – 2020. proširuje obuhvat ciljanog djelovanja EU sredstava na slabije razvijena područja, područja s razvojnim izazovima poput otoka te proširuje područja urbanih područja kako bi se omogućio ravnomjeran razvoj Hrvatske.

Republika Hrvatska je dakle kraju složenog procesa programiranja koji će omogućiti korištenje sredstava iz ovih dvaju operativnih programa kojima je cilj ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj RH i ojačati kvalitetu života stanovništva.

Preuzeto sa službene Internet stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.