Predstavljeni rezultati Javnog poziva za sufinanciranje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

 

Na konferenciji za medije koja se održala 11. prosinca 2023. godine u Razvojno-edukacijskom centru za metalsku industriju Metalskoj jezgri su predstavljeni rezultati Javnog poziva korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini bio je raspisan u razdoblju od 3. travnja 2023. do 25. rujna 2023. za mjeru ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije zbog iskorištenja sredstava, odnosno do 15. studenog 2023. za mjeru sufinanciranja izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu ili izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane.

Predmet poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini bilo je sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava Međimurske županije fizičkim osobama – građanima za sljedeće mjere:

M1. Mjera sufinanciranja izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu u obiteljskim kućama

M2. Mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama

M3. Mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Cilj ovog Poziva bilo je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Županije, a sve u skladu s ciljevima Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje 2021.-2030., Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine, Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Strategijom razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu te Nultim scenarijem za energetski sektor.

Ukupno raspoloživa sredstva Županije po ovom Pozivu bila su 60.000,00 EUR (452.070,00 HRK) od čega 10.000 EUR (75.345,00 HRK) za mjere M1. i M2. te 50.000 EUR (376.725,00 HRK) za skupinu mjera M3., a osigurana su u Proračunu Županije za 2023. godinu na proračunskoj stavci Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.

Prihvatljivi troškovi su bili svi troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

Na poziv je zaprimljeno ukupno 107 prijava, od čega je odobreno 86 prijava i to:

  • 22 prijave za mjeru izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu obiteljske kuće
  • 30 prijava za mjeru izrade glavnog elektrotehničkog projekta FNE za proizvodnju električne energije u obiteljskoj kući
  • 1 prijava za mjeru ugradnje dizalice topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora
  • 49 prijava za mjeru dizalice topline za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18%.

Najviše prijava na Poziv je zaprimljeno za mjeru ugradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju čime je na području Međimurske županije ovim Pozivom ostvareno sufinanciranje za ugradnju fotonaponske elektrane ukupno instalirane snage 323,35 kW na 49 obiteljskih kuća. Godišnja prosječna proizvodnja instaliranih elektrana će biti 371,85 MWh.

Ugradnjom sustava koji koriste obnovljive izvore energije smanjile su se emisije stakleničkih plinova od 59,12 tCO2/god.

Ovim Javnim pozivom osim ciljeva Međimurske županije koji su premašeni, doprinosi se i ostvarenju ciljeva definiranih u nacionalnim i planskim dokumentima koji se odnose na sektor energetike.

 

Izvor fotografija: Međimurska županija