Poziv za prijavu projektnih prijedloga Saveza Alpe-Jadran

Savez Alpe-Jadran objavio je poziv za prijavu projektnih prijedloga, koji je otvoren od 1. do 30. travnja 2019. godine. U skladu s poglavljem V. postojećih proceduralnih pravila, zajednički proračun Saveza Alpe-Jadran namijenjen je potpori „financiranju važnih aktivnosti i projekata koji su značajni za cijelu mrežu“.

Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 13 područja. Projekti koji se prijavljuju za financiranje mogu pokrivati bilo koju od tih 13 tema odnosno područja: Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Ruralni razvoj i zavičajna baština; Sport; Turizam.

Svi prijavni obrasci moraju se poslati odgovornoj tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) do 30. travnja 2019. u 23:59 sati. Adrese TCP-ova naznačene su u prijavnom obrascu, kao i na ovoj poveznici.

Putem ovog poziva financiraju se sljedeće kategorije projekata:

  • troškovi pripreme za podnošenje projekta u okviru odgovarajućih EU programa, npr. Europa za građane, ERASMUS +, Kreativna Europa itd. (maksimalni iznos koji se može dobiti  iz zajedničkog proračuna iznosi 5.000,00 €, ukoliko projektni prijedlog odobri Upravni odbor)
  • troškovi provedbe projekata sufinanciranih sredstvima EU programa (maksimalni iznos koji se može dobiti iz zajedničkog proračuna je 5.000,00 €, ukoliko projektni prijedlog odobri Upravni odbor)
  • zajednički projekti koji su u općem zajedničkom interesu svih članica (maksimalni iznos koji se može dobiti iz zajedničkog proračuna iznosi 20% ukupnih troškova projekta ili najviše 4.000,00 € – ukoliko projektni prijedlog odobri Upravni odbor)

Kriteriji za uspješan odabir aplikacija:

  • Projekti koje financira Savez Alpe-Jadran moraju uključivati ​​najmanje tri redovita člana Saveza iz tri različite zemlje
  • Što je više projektnih partnera uključeno, veća je šansa za odobrenje
  • Svi članovi Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku biti dio projekta
  • Ulogu svakog partnera potrebno je opisati u prijavi
  • Očekivana dodana vrijednost projekta za cjelokupni Savez Alpe-Jadran mora biti jasno opisana u prijavnom obrascu i podliježe evaluaciji nakon završetka projekta
  • Opći doseg projekta (sudionici, mogući posjetitelji, očekivani medijski prijem, tiskano i / ili online objavljivanje rezultata itd.) je ključan element prijave
  • Svi mali projekti moraju podržavati Prioritet 2.3 „Jačanje kohezije u zajednici“ (vidi str. 59/60 u Strategiji Saveza Alpe-Jadran “SAA – 2027”)

Prijavni obrazac s detaljnim smjernicama za provedbu dostupan je u dokumentima ovog članka, a proceduralna pravila i Strategija Saveza Alpe-Jadran dostupne su ovdje.