Poziv na 2. edukativnu radionicu u sklopu projekta CEESEU

Ovim putem Vas pozivamo na drugu edukativnu radionicu organiziranu u sklopu projekta CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe koja će se održati u četvrtak, 18. svibnja 2023. godine s početkom u 9:00 sati u informatičkoj učionici Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. na adresi Bana Josipa Jela?i?a 22B, 40 000 Čakovec

Cilj projekta CEESEU je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava kako bi razvili Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP). Koncept SECAP-a razrađen je od strane inicijative Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors). SECAP daje detaljni pregled potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova na razini lokalne samouprave te definira mjerljive aktivnosti za smanjenje emisija, identificira mjere energetske učinkovitosti, uključuje ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije te se cjelokupna situacija na lokalnoj razini promatra i iz aspekta energetskog siromaštva. Također sadržava i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama, orijentirajući se na lokalne rizike poput poplava ili toplinskih valova.

Ako smatrate da je Vaša institucija spremna postati dijelom borbe protiv klimatskih promjena te se bavi ili se planira baviti pitanjima koja se tiću energetskog i klimatskog planiranja, imate izrađen SECAP ili u skoroj budućnosti planira izraditi dokument SECAP-a za svoju općinu ili grad pridružite se ovoj radionici kako biste se informirali o samom procesu izrade SECAP-a i dobili korisne savjete kako da navedeni dokument učinite kvalitetnim i relevantnim za Vašu lokalnu zajednicu.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, ljubazno Vas molimo da potvrdite svoj dolazak na e-mail adresu menea@menea.hr najkasnije do utorka, 16. svibnja 2023. godine do 15:00 sati. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju te nam se slobodno možete javiti na broj telefona 040 395 559.

Radujemo se Vašem dolasku!

U prilogu se nalazi POZIV s dnevnim redom.