Potpisan ugovor o energetskoj obnovi Županijske bolnice Čakovec

Dana 19. prosinca 2018. godine ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar uručio je županu Međimurske županije Matiji Posavcu Ugovor o sufinanciranju projekta energetske obnove Županijske bolnice Čakovec vrijedan 39.679.641,13 kuna koji obuhvaća energetsku obnovu kompleksa zgrada Paviljona 1, Opskrbno servisnog centra, spojnog hodnika, paviljona 2 i rekonstrukciju kotlovnice.

Projektnim rješenjem obuhvaćena je provedba mjera toplinske izolacije zidova, zamjene vanjske stolarije, zamjene sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, rekonstrukcija unutarnje rasvjete kao i uvođenje sustava energetskog upravljanja zgradom i daljinskog očitanja potrošnje energije i vode. Realizacijom projekta godišnje uštede energije za grijanje smanjit će se za 60,22 %.

Župan Matija Posavec zadovoljan što se nakon višemjesečnih izazova, problema i prepreka konačno realiziralo uručivanje Ugovora o sufinanciranju ovog značajnog projekta za zdravstvenu skrb u Međimurju. „Uručivanjem Ugovora završit ćemo i posljednje zgrade koje zahtijevaju energetsku obnovu, Paviljon 1, servisno opskrbni centar i Paviljon 2  tj. glavni ulaz i spojni hodnik koji spaja sve zgrade, znači sve ono što nije obuhvaćeno postojećom obnovom ili izgradnjom. Ovime zaokružujemo najveći investicijski ciklus u želji da našim stanovnicima pružimo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, bolje uvjete, modernu opremu i infrastrukturu. Realizacijom projekta obnove spomenutih zgrada u krugu naše Bolnice, obnovom „stare interne“, izgradnjom Doma zdravlja, dogradnjom prostora i nabavkom uređaja za MR, te nabavku vozila i opreme za sve naše zdravstvene ustanove, ukupno ulaganje u zdravstvo penje se na 160 milijuna kuna. Od tog iznosa 78,8 milijuna kuna ili 48,8% osigurano je u Proračunu Međimurske županije, 71 milijun kuna ili 43% osigurano je iz EU ili nacionalnih fondova, dok 15,2 milijuna kuna ili 9% je osigurano u Proračunu Ministarstva zdravstva“,  ističe župan Posavec, dodajući kako Bolnica godišnje za energente troši preko 4 milijuna kuna što će sada biti mnogo manje.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar istaknuo je kako mu je zadovoljstvo ponovno biti u Međimurju, no ni ovoga puta praznih ruku. „Čestitam još jednom cijelom timu Međimurske županije na ovom projektu jer sam svjestan koliko ste imali izazova i prepreka, ali ste napravili sjajan posao. Ulaganje u kvalitetniju zdravstvenu skrb, ulaganje u obrazovanje, kvalitetno korištenje EU fondova, traženje različitih modela, rješenja i mogućnosti da napravite sve što ste Vi napravili u investicijskom ciklusu je dovoljan dokaz kako možete mnogima biti svijetli primjer. Međimurje je doista veliko gradilište, u to se možemo svi zajedno uvjeriti, i drago mi je da Vam ministarstvo na čijem sam čelu može u tome biti podrška“ ,rekao je ministar Štromar.

Projekt je prijavljen i odobren za financiranje putem Javnog poziva «Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora» financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Intenzitet potpore iz EU fondova za provedbu mjera energetske obnove utvrđen je u iznosu od 20,7 milijuna kn. Dodatno sufinanciranje u iznosu od 6,8 milijuna kn potraživati će se kroz Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Međimurska županija kao osnivač i vlasnik Županijske bolnice Čakovec vlastitim sredstvima treba pokriti sve ostale troškove što iznosi 12,1 milijun kuna.