Početnim sastancima REG-a počele aktivnosti provođenja projekta RURES

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA, kao projektni partner, sudjeluje u provedbi projekta RURES – Promocija održive upotrebe obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima koji je financiran iz Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa. Zajedno sa drugim projektnim partnerom iz Hrvatske, Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA-om d.o.o., započelo je provođenje aktivnosti organizacije Regionalne energetske grupe (REG) koja će povezivati sve relevantne dionike koji djeluju u sektoru energetike, odnosno, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Na prvom su sastanku projektni partneri identificirali relevantne dionike REG-a te ustanovili aktivnosti koje će biti bitne za uspješno pokretanje provedbe aktivnosti. Također, dogovoren je i datum održavanja drugog sastanak s uključenim i vanjskim dionicima REG-a. Navedeni drugi sastanak REG-a održao se u srijedu, 29. studenog 2017. godine u sobi za sastanke Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje. Direktor MENEA-e, g. Alen Višnjić, na početku je predstavio sam projekt dok je Voditeljica odjela ruralnog razvoja u REDEA-i, gđa. Valentina Hažić, predstavila ciljeve, aktivnosti i koristi članova REG-a u slučaju njihovog uključenja u rad iste.

Kako je jedan od ciljeva REG-a i utvrđivanje dviju mjera energetske učinkovitosti iz akcijskih i godišnjih planova za koje će se putem projekta izraditi predinvesticijske studije izvodljivosti, g. Dejan Kovačić, stručni suradnik za energetiku u MENEA-i, predstavio je mjere identificirane u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2017 – 2019, te draftu Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2018. godinu. Nakon predstavljanja mjera, svi uključeni dionici dobili su priliku predložiti mjere za koje smatraju da najbolje pokrivaju trenutne potrebe na području Međimurske županije.

Nakon plodne rasprave i određivanja daljnjih vremenskih rokova za izvršenje ove aktivnosti, kolege iz Regionalne energetske agencije Sjever, predstavili su projekt COMPOSE koji provode, a financiran je iz Programa transnacionalne suradnje Mediteran.

Sljedeći sastanak REG-a planira se održati u veljači 2018. godine, a ukoliko ste zainteresirani da se uključite u rad iste možete se javiti na kontakte hrvatskih projektnih partnera (MENEA: maja.bratko@menea.hr, REDEA: valentina.hazic@redea.hr).