Počelo provođenje projekta EE SUN

S danom  1. rujna 2017. godine, započelo je provođenje projekta EE SUN –  Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood koji se financira iz Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Projekt je odobren na prvom pozivu za dostavu projektnih prijedloga. Projekt traje 16 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2018. godine.

U navedenom projektu Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje kao projektni partner, a osim MENEA-e partneri u projektu su još i IMRO – DDKK Environment Nonprofit Private Limited Company iz Nagykanizsae kao vodeći partneri te Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. iz Osijeka kao projektni partner.

Glavni cilj projekta je zajednička prekogranična metodologija za obnovu zgrada koja će se temeljiti na stvarnim potrebama stanara, a testirati putem pilot projekata. Kako bi se navedena metodologija što boje implementirala provesti će se povezivanje ciljanih skupina te će se time ustanoviti baza za suradnju, organizirati će se događaji zajedničkih umrežavanja te informacijski događaji kako bi se prepoznale stvarne potrebe glede energetske obnove zgrada na prekograničnom području.

Rezultati koji se očekuju tijekom provedbe projekta su ažurna analiza postojećih praksi za energetsku obnovu višestambenih zgrada na prekograničnom području na temelju čega će se izraditi zajednička prekogranična metodologija za isto. Sljedeći korak biti će testiranje održivosti razvijene metodologije u različitim gradskim kvartovima pokretanjem 24 pilot projekata (12 s Hrvatske i 12 s Mađarske strane) koji će uključivati: procjenu korištenja stanara, energetske preglede zgrada, preporuke za obnovu po principu najbolje vrijednosti za novac, moguća financiranja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 204.021,35 €, dok budžet MENEA-e iznosi 49.561,00 €. Tijek provedbe projekta kao i sve relevantne aktivnosti i novosti možete pratiti na internetskoj stranici MENEA-e.