Organizirana CEESEN partnerska konferencija u okviru projekta CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe

Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjelovala je na CEESEN partnerskoj konferenciji organiziranoj u okviru projekta CEESEU financiranog iz programa OBZOR 2020. Konferencija je održana u Ptuju u Sloveniji 18. i 19. svibnja 2022. godine. Organizator konferencije bila je Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje koja je uz Međimursku energetsku agenciju d.o.o. jedan od partnera na projektu CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe koji se provodi od studenog 2020. godine.

Cilj projekta CEESEU je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava u ciljanom području kako bi razvili Akcijski plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena – SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Ti dokumenti potiču povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova te time pomažu regijama da zadovolje klimatske ciljeve Europske unije.

Konferenciju je bilo moguće pratiti u živo, a oni sudionici koji nam se nisu mogli pridružiti u Ptuju događaj su mogli pratiti putem ZOOM aplikacije. Na događaju je sudjelovalo nešto više od 150 sudionika iz različitih institucija.

Događaj je bio namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave, energetskim agencijama, konzultantskim tvrtkama koje se bave energetskim i klimatskim pitanjima pri čemu su sudionici imali prilike nešto više čuti o inicijativi Sporazuma gradonačelnika, procesu izrade Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka – SECAP-a, energetskom siromaštvu, uključivanju građana u procese izrade lokalnih energetskih strategija i planova, mogućnostima financiranja energetskih i klimatskih projekata te primjerima dobrih praksi u implementaciji različitih projekata u domeni energetike i klimatskih promjena.

Na drugom danu konferencije djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o. imali su prilike predstaviti projekt ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima te su u sklopu svoje prezentacije predstavili svoja iskustva te iskustva Grada Preloga u uključivanju građana u izradu SECAP-a i implementaciju energetskih projekata usmjerenih ka dobrobiti zajednice.

Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova. To će posljedično olakšati postizanje ciljeva zacrtanih u planskim i strateškim dokumentima na lokalnoj i regionalnoj razini te će se istovremeno podići razina svijesti o potrebi povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.