Održana šesta provedbena radionica u okviru Poziva ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja organizirana je još jedna u nizu provedbenih radionica za prijavitelje u okviru ovoga Poziva. Nakon uvodnog pozdrava predstavnice MGIPU, stručnjaci iz FZOEU održali su Prezentaciju „Provedba ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za period 2014.-2020.“ U prezentaciji su objašnjeni ključni koraci  provedbe projekta s naglaskom na plan nabave i provjeru nabave, kao i načela upravljanja EU sufinanciranim projektima.

Cilj provedbenih radionica je skrenuti pažnju korisnika na moguće nepravilnosti kroz čitavo razdoblje provedbe projekta koje mogu rezultirati financijskim korekcijama. Do sada najčešće utvrđene nepravilnosti se odnose na provedbu postupka javne/jednostavne nabave, zatim neusklađenosti aktivnosti projekta i glavnih proračunski aktivnosti odobrenih Ugovorom ili pak na naknadno utvrđene aktivnosti provedbe neusklađene s uvjetima Poziva. Spomenute teme su izazvale najviše pitanja kod sudionika. Predstavnica HBOR-a održala je Prezentaciju „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“ kao financijski instrument za financiranje provedbe ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradama javnog sektora u svrhu postizanja energetskih ušteda.

Spomenimo i to kako je stalna edukacija potencijalnih prijavitelja kroz informativne radionice kao i prijavitelja kroz održavanje provedbenih radionica stalna praksa u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja. Radionice po Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ održavaju se od početka godine i do sada je održano 12 informativnih i 6 provedbenih radionica.

Podsjetimo, poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora je raspisan krajem 2017. godine, a otvoren za prijave početkom 2018. godine. Raspoloživa alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj po ovom pozivu tada je iznosila 380 milijuna kuna. Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u vrlo je kratkom razdoblju dosegnuo 200 posto od ukupnog raspoloživog iznosa, te je poziv privremeno obustavljen od 5. veljače 2018. g. do 4. rujna 2018.g.

Odluka o povećanju alokacije donesena je 26. srpnja 2018. godine  te je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva povećan s 380 milijuna kuna na više od milijardu kuna.

Na Poziv su ukupno zaprimljene 759 prijave (448 prijave u prvom krugu prijave do 5. veljače 2018. i 311 prijava u drugom krugu prijave do 5. rujna 2018.) a ukupni zatraženi iznos bespovratnih sredstava iznosi gotovo 1,34 milijarde kuna. Do sada su po ovom Pozivu donesene 273 Odluke o financiranju u iznosu od 518.039.794,20 kn bespovratnih sredstava, s ukupnom vrijednošću projekata 1.021.464.456,54 kn, a potpisano je i 116 ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava.

Sufinancira se energetska obnova javnih zgrada u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti. Projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50 posto u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

Preuzeto sa službene stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.