Održana početna konferencija projekta Dynamic Light

U četvrtak, 13. listopada 2016. godine u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje održana je početna konferencija projekta Dynamic Light na kojoj se hrvatski projektni partneri, Međimurska energetska agencija d.o.o. i Grad Čakovec, potpisali partnerske sporazume.

Projekt Dynamic Light provodi se u sklopu programa Interreg Central Europe te je jedan od 35 projekata izabranih za financiranje od ukupno 620 prijavljenih na javni poziv. Vodeći partner projekta je Hochschule Wismar iz Njemačke, dok drugih 14 projektnih partnera dolazi iz Slovenije, Češke, Italije, Austrije, Poljske i Hrvatske. Ukupni budžet projekta iznosi 3.505.459,95 eura, a implementacija je započela 1.6.2016. godine i traje do 31.5.2019. godine.

Na konferenciji su o samkonferencija-0969-1om projektu govorili direktor MENEA-e Alen Višnjić, župan Međimurske županije Matija Posavec te gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač. „Ovo je pionirski projekt na području Hrvatske koji se bavi inovativnom, energetski učinkovitom i dinamičnom javnom rasvjetom. Njime će se povećati atraktivnost grada i ugodnost boravka u njemu, te zadovoljiti društveni kriteriji i sigurnosne norme. Osim smjernica, strategija, priručnika i radionica o integraciji dinamične javne rasvjete u buduće projekte te prihvaćanju iste od strane korisnika, na užem središtu grada Čakovca provesti će se i pilot investicija zamjene dosadašnje zastarjele javne rasvjete sa novom, modernom dinamičnom rasvjetom. Projektom će se također pokušati utjecati na uključivanje dinamične rasvjete u zakone i regulative na EU i nacionalnoj razini.“, objasnio je direktor MENEA-e Višnjić te istaknuo kako je želja nakon grada Čakovca primjere dobre prakse preslikati i na ostala naselja i gradove u našoj županiji, ali i šire.

konferencija-0969-3„Dokazalo se da Međimurska županija najviše europskih sredstava koristi u segmentu energetske obnove, te smo odlučili ići prema jačanju infrastrukture javne rasvjete kao pilot projektu na području grada Čakovca. Ovaj projekt, koji je samo jedan u nizu kojeg je nositelj i supotpisnik MENEA, potvrđuje značaj koji ova agencija ima u široj društvenoj zajednici, kroz direktnu pomoć općinama i gradovima, čime se ujedno podiže standard života ljudi koji žive na tom području“, rekao je župan Posavec te pozdravio suradnju na projektu kojim će se građanima omogućiti veća kvaliteta života. Sam proces predstavlja pametna rješenja koja će biti razvijena i implementirana za vrijeme trajanja projekta, s ciljem da se značajno doprinese smanjenju emisije ugljikovog dioksida te poboljšanja energetska učinkovitost javne rasvjete.

„Čakovec je uvijek bio inovativni grad, prednjačio je u uvođenju modernih tehnoloških rješenja, te će s ovakvim oblikom upravljanja javne rasvjete ponovno biti prvi u Hrvatskoj.“, rekao je u uvodu gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač. Plan je Grada Čakovca da se postepeno zamijene sva zastarjela rasvjetna tijela po gradu, što se i radu, no ovaj projekt omogućit strateški pristup ovom problemu, te omogućiti uvođenje najsuvremenijih tehnoloških rješenja. Za potrebe obnove, izgradnje i troškove struje Grad Čakovec godišnje izdvaja oko 2 milijuna kuna, tako da je svaka konferencija-0969-4aušteda dobrodošla. Osim neposrednog novog rješenja rasvjete, tijekom provedbe projekta stručne službe steći će nova iskustva koja će pridonijeti učinkovitijem planiranju i izvođenju javne rasvjete. U sklopu ovog projekta dinamička rasvjeta postavit će se u ulicama u središtu grada, ukoliko se ona pokaže dobrom, postepeno i u ostalim dijelovima Čakovca.”, rekao je među ostalim gradonačelnik Kovač.

Na kraju konferencije direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., g. Alen Višnjić i gradonačelnik grada Čakovca, g. Stjepan Kovač potpisali su partnerski sporazum projekta kojim su određena prava i obaveze svih projektnih partnera tijekom cijelog vremena provođenja projekta.