Održan susret hrvatskih i slovenskih energetskih agencija u Mariboru

Direktor Međimurske energetske agencije d.o.o. sudjelovao je u ponedjeljak, 20.11.2017. godine u Mariboru na susretu hrvatskih i slovenskih energetskih agencija u okviru projekta EMPOWER sufinanciranog od strane programa Interreg Europe.

Cilj susreta bio je istaknuti važnost energetskih agencija na području Hrvatske i Slovenije. Hrvatske i slovenske energetske agencije sastale su se kako bi predstavile svoje uspješno djelovanje te ukazale na činjenicu kako njihova suradnja nije samo slovo na papiru. Svih 12 energetskih agencija zapošljava oko 120 ljudi, vrhunskih stručnjaka koji su posljednjih 9 godina ukupno realizirali 200 milijuna eura investicija.

Tijekom sastanka raspravljalo se o inicijativi energetskih agencija upućenoj Europskoj komisiji i nadležnim ministarstvima u Sloveniji i Hrvatskoj za veći naglasak na održivoj energiji u prekograničnom području. Naime, sredinom ljeta energetske agencije Slovenije i Hrvatske uputile su pismo na Službu vlade za EU fondove Republike Slovenije i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s prijedlogom da se područje Slovenije i Hrvatske zajedno promovira kao financijsko područje te da se donese jači financijski okvir za teme energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Pismo je dobilo i potporu 130 gradova i općina Hrvatske i Slovenije.  Formalni odgovor još nije stigao, no ono što se očekuje je da u idućem raspisu prekograničnih natječaja projekti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije dobiju svoje mjesto kako bi se uspješno realizirati zajednički projekti.

Tijekom sastanka agencije su i razmjenjivale iskustva, znanje i informacije vezane uz pogranično područje Hrvatske i Slovenije te su se njihovi direktori složili oko daljnje suradnje oko projekta održive mobilnosti čime bi se obje države povezale. Osim toga nastojat će istražiti nove financijske mehanizme za provedbu projekata na području Europske unije, čija provedba u praksi još nije u tolikoj mjeri prisutna.

Na samom kraju sastanka, direktori energetskih agencija predstavili su projekte iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koji su trenutno u provedbi. Ukupno je bilo predstavljeno 12 projekata pri čemu je direktor Međimurske energetske agencije d.o.o. prezentirao projekt RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions (Poticanje održive upotrebe obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima). Navedeni projekt se počeo provoditi 1.7.2017. godine u sklopu programa Interreg Central Europe i provodit će se do kraja šestog mjeseca 2020. godine.