Objavljen natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga) (NN br. 70/2020) za aktivnosti ponovne uporabe te za organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna i prikupljanje otpada iz speleoloških objekata.

Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju (ZO-4/2020) iznose 1,7 milijuna kuna. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 60.000,00 kn.

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Prijaviti se može udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja. Udruga treba biti programski usmjerena na rad u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja i speleologije što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno i uredno financijsko poslovanje.

Onečišćenje okoliša predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema današnjice. Provedbom ovakvih projekata izgrađuje se svijest građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada kao i o njegovom pravilnom postupanju. Također se i doprinosi stvaranju zajedničkog osjećaja odgovornosti prema okolišu, kao i promicanja važnosti ponovne uporabe te čišćenja morskog dna i speleoloških objekata od otpada koji zapravo dolazi s kopna, odbačen od čovjeka izravno u more ili u speleološki objekt. Takvo stanje uzrokuje ili može prouzročiti pogubne posljedice za biljni i životinjski svijet te ugroziti ljudsko zdravlje.

Fond će iz tog razloga nastaviti poticati ovakve aktivnosti koje ujedno sadrže i neiskorišteni potencijal za ekološki prihvatljive gospodarske i socijalne aktivnosti sukladno konceptu kružnog gospodarstva.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoza 2020. godine.

Tekst natječaja i ostala dokumentacija nalaze se na stranici Fonda u izborniku Nacionalni javni pozivi i natječaji