OBJAVLJEN Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu – za iznajmljivače i OPG-ove

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je dana 20.11.2019. godine Javni poziv za sufinanciranje obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.

Sredstva FZOEU-a dodjeljuju se fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne (1) nove fotonaponske elektrane  za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu.

Uz prijavni obrazac, potrebno je dostaviti i ostalu obveznu dokumentaciju Zahtjeva, sukladno Javnom pozivu. Opravdani troškovi su troškovi nabave i ugradnje fotonaponskog sustava te stručnog nadzora radova.

Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike možete pronaći ovdje.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, uz naznaku: „JP FNE U TURIZMU 2019.“

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:
•  preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
•  osobno u pisarnicu Fonda, na istoj adresi.

 Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac nalaze se u dokumentima ovoga članka.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti:

  • pozivom na brojeve 01/5391-957, 01/5391-848 i 01/6448-446;
  • slanjem upita na e-adresu: FNturizam@fzoeu.hr

Preuzeto s web stranice FZOEU.