OBJAVLJEN Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u javnim ustanovama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 4. prosinca 2019. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.

Sufinancira se rekonstrukcija postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i to za kotlove na biomasu, dizalice topline, sunčane toplinske pretvarače te fotonaponske module.

Prijaviti se mogu Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna (sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih  korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika), koje dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, za opravdane troškove ulaganja:

1. do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode ili projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka
2. do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području i
3. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje 4. prosinca 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).

Prijavni obrazac i Javni poziv  nalaze se u dokumentima ovoga članka.

Tekst preuzet s web stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.